898 Articole

rezultate preluate din toată arhiva de articole

Expo "Materia martir. Grâul". Joi, 18 septembrie, orele 18.00, la Sala Foaier de la Muzeul țăranului Român

De Graphic Front| 16 Septembrie, 2014 | Categorie: muzeu | Vizualizări: 1853

Joi, la Sala Foaier de la Muzeul țăranului Român va avea loc vernisajul expoziției „Materia martir. Grâul”. în deschidere, concert mic: O mână de boabe cu Shen și sperietorile de ciori (Călin Torsan, Elena șulea și Victor Podeanu)
„Alexandru cel Mare își punea oștenii să culce cu lăncile grâul care le stătea în cale ca un zid de apărare pe malul getic al Dunării. Nicolae Ceaușescu făcea vizite de lucru în lanuri de grâu socialiste ale victoriei. Inițiații misterelor eleusine contemplau în tăcere un spic de grâu. Suntem oameni de grâu. De la îngroparea semințelor murind spre rodul învierii, până la coacerea pâinii împreună mâncate, suferințele grâului torturat inițiatic devin ale înălțării noastre în corp de grâu ucis și fără moarte.” (șerban Anghelescu)


Expoziția Materia martir. Grâul. continuă, ca și Arta trecerii, categoria experimentelor vizuale, încercând să recompună fragmentar, sub forma eseului, contexte și secvențe ce transgresează lumea țărănească și cea urbană (obiceiuri rituale, etape de lucru în recoltarea grâului, meșteșuguri asociate transformării grâului - morărit, copturi etc.).
Dincolo de temele explorate deja de etnologia clasică, operăm selectiv intersectând teritorii diverse (antropologie, artă vizuală, sociologie, istorie) și folosind instrumente de lucru de la istorie orală, text literar, imagine iconografică, fotografii martor, la obiecte autobiografice, obiecte ritualice (cunună de grâu, colaci, pâine, colivă), instalații audio-video și materii organice.


„Mă luai, luai, / Zî de dimineață, / Pe rouă și ceață / Cu rochia creață, / Cu secera-n brâu, / La holdă de grâu. / Mă-aplecai, plecai,/ Mănunchiuri să-mi tai, / Mândră rujă-aflai, / La brâu o-așezai; // Iar Ion din munte / Cu oile multe, / Strânge-o frate-n brață / și-o sărută-n față. / - Meri, câne cu față, / Nu mă strânge-n brață, / C-a vini mama / și m-a întreba: / - Gătat-ai holda? / - Ba eu n-am gătat, / Greu junghi m-o-apucat, / Junghi fără durere, / Moarte fără vreme. // Mamă-sa luară / Două olurele / și porni cu ele / După lecurele. / - Vai, mamă, nu mere! / Satele-s departe, / Nu le poți străbate; / știu eu ce mi-i leacu: / Giolgiu și colacu / și Ion săracu.”
 
Foto Arhiva MTR

Despre autor

Graphic Front
Graphic Front semnează articolele care nu pot fi atribuite neapărat unei persoane din atelierul nostru. Asta înseamnă, fie că sunt lucrate de cineva de la noi, fie că e un material preluat de la invitații sau colaboratorii noștri.

0 comentarii

Scrie un comentariu

Graphicfront vă recomandă ca opiniile exprimate să fie scurte şi la obiect. În general, nu trebuie să depăşească lungimea articolului original. Comentatorii trebuie să manifeste respect faţă de ceilalţi participanţi la discuţie şi să folosească un limbaj corect şi civilizat. Graphicfront îşi rezervă dreptul de a modifica sau respinge comentariile care nu întrunesc aceste cerinţe.