859 Articole

rezultate preluate din toată arhiva de articole

S-a găsit lucrarea Podul, de Ioan Andreescu. Colecția Grundböck Augusta Caterina.

De Mădălina Mirea| 22 Ianuarie, 2020 | Categorie: remember | Vizualizări: 1620

În luna mai 2019, am fost desemnată expert, pentru o speță ce avea ca obiect succesiunea vacantă a defunctei Grundböck Augusta Caterina. Numele meu a fost ales din lista experților acreditați de Ministerul Culturii, ținând cont de aria de expertiză pe care o acoperă atestatele mele profesionale, coroborate cu caracterul eclectic al colecției, ce conținea, deopotrivă, tablouri și piese de artă decorativă. Am procedat la fișarea a 130 de obiecte cu semnificație artistică, în care am specificat, pentru fiecare obiect în parte datele necesare, așa cum apar ele în normele și anexele legii 182/2000: (fotografie, genul proxim, autor/atelier/școală, titlu/temă, descriere, material, tehnică, dimensiuni, stare de conservare, propuneri pentru conservare/restaurare, propuneri de punctaje pentru clasare, valoare nominală).
Încă de la prima vizită, în apartamentul cu două camere, am realizat că suntem în fața unei colecții excepționale. Lucrări autentice, de mare însemnătate pentru patrimoniul cultural național, ale unor autori consacrați, de primă mărime: Grigorescu, Andreescu, Luchian, Tonitza, Pallady, Iser. Erau lucrări care ar fi stat foarte bine într-un muzeu, piese de mobilier, covoare, obiecte de artă decorativă, a căror valoare excedau cu mult valoarea apartamentului modest care le conținea. Valoare finală a fost stabilită în urma unei cercetări amănunțite, în care am luat ca reper tranzacții reale cu obiecte cu caracteristici similare, ce au avut loc în ultimii zece ani, pe piața de artă din România.
Pe parcursul acestei lucrări, satisfacțiile profesionale nu întârziau să apară.  Am găsit însemne specifice, care certificau autenticitatea lucrărilor, cum ar fi panourile bizotate, numerotate, cu însemne de ghildă, sau, după caz, cu ștampila de atelier, ale maestrului Nicolae Grigorescu.

Nu mică mi-a fost bucuria să găsesc lucrarea Podul, de Ioan Andreescu, pe care știam clar că o avem reprodusă la secțiunea de lucrări autentice, în arhiva pe care am primit-o de la istoricul de artă Radu Bogdan, cel ce a cercetat mai bine de șase decenii opera marelui pictor român Ioan Andreescu.

Pentru punctajele acordate în vederea clasării în fond sau tezaur, am luat ca reper baza de date gestionată de cIMEC (departament în cadrul Institutului Național al Patrimoniului), o bază de date on line, foarte utilă, care poate fi consultată deopotrivă de specialiști, dar și de oameni interesați de susceptibilitatea ca obiectele de artă pe care le dețin să facă parte din patrimoniul cultural național. Propunerile pe care le-am făcut, vor fi înaintate Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor de la Ministerul Culturii, care va da verdictul, pentru fiecare caz în parte.
Mărturisesc faptul că mi-aș fi dorit să pot obține administrarea acestor bunuri de către Centrul Cultural Palatele Brâncovenești de la Mogoșoaia (unde coordonez planul cultural anual), dat fiind faptul că, în expunerea permanentă, și-ar fi găsit locul întreaga colecție, pe care o vedeam expusă compact, purtând numele Augustei Grundböck. Mă bucur, însă, că un muzeu important, așa cum este Muzeul Municipiului București, va oferi acces publicului la această colecție de excepție. Piesele ce o compun, au nevoie de pază și de climat controlat și am convingerea că profesioniștii muzeului, vor ști să pună în valoare acest tezaur.

Mădălina Mirea
Istoric de artă, Șef Serviciu Expoziții și Documentare
Centrul Cultural Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului - Mogoșoaia


Ioan Andreescu, Podul


N. Grigorescu, Flori albe

Ștefan Luchian, Tufănele


Ștefan Luchian, Peisaj cu răchite


N. Tonitza, Condurași

madalina mirea grigorescu andreescu luchian tonitza pallady Iser

Despre autor

Mădălina Mirea
MĂDĂLINA MIREA este muzeograf la Centrul Cultural Palatele Brancovenești de la Mogoșoaia, expert în bunuri cu semnificație artistică si președinte co-fondator al Fundației Radu Bogdan.  Este curator și redactor de texte de critică de artă și de patrimoniu, pentru reviste de profil. A fost discipol al lui Radu Bogdan, unul dintre cei mai mari istorici de artă din România, cel căruia îi datoram monografia pictorului Ioan Andreescu.