Tehnologie poligrafică (1968)

autoplay
Colecția Mihai TudoroiuManual pentru liceul industrial, anull II./Autori Ing. Niță Ernest, ing. Constantinescu Dinu/ Editura didactică și pedagogică, București 1968.POLIGRAFIA este o ramură industrială care aplicând tehnica poligrafică realizează multiplicarea textelor și a ilustrățiilor sub formă de ziare, reviste. cărți, afișe, și alte produse tipărite. Cuvântul poligrafie este compus din două cuvinte grecești: poli – multe și grapho – scriere, însuși cuvântul arătând cu ce se ocupă această ramură industrială. Prin tehnică poligrafică se înțelege ansamblul procedeelor tehnice aplicate în vederea producerii tipăriturilor de orice fel. (fragment din prefață)