autoplay
Titlu/ Denumire: Rudyard Kipling – Povești

Autor: Ilustrații: Rudyard Kipling.

Datare: 1967

Descriere: Redactor: Ioana Ricus. Tehnoredactor: Valeria Postelnicu. Bun de tipar: 16.12.1967. Comanda nr. 8179. Tiraj 60100. Hârtie offset A de 80 g/mp 700x1000/16. Coli editoriale 6,70. Coli de tipar 7,5 A 16 791. C.Z. pentru bibliotecile mici 8 A–82.

Dimensiuni: 17 x 24 cm

Colecționar: Atelierul de grafică

Editura: Editura Tinetetului

Tipografia: Tiparul executat sub comanda nr. 1077 la Întreprinderea Poligrafică "13 Decembrie 1918" Str. Grigore Alexandrescu, nr. 89–97, București, Republica Socialistă România.

Limba: română
Titlu/ Denumire: Rudyard Kipling – Povești

Autor: Ilustrații/ Rudyard Kipling.

Datare: 1967

Descriere: Redactor: Ioana Ricus. Tehnoredactor: Valeria Postelnicu. Bun de tipar: 16.12.1967. Comanda nr. 8179. Tiraj 60100. Hârtie offset A de 80 g/mp 700x1000/16. Coli editoriale 6,70. Coli de tipar 7,5 A 16 791. C.Z. pentru bibliotecile mici 8 A–82.

Dimensiuni: 17 x 24 cm

Colecționar: Atelierul de grafică

Editura: Editura Tinetetului

Tipografia: Tiparul executat sub comanda nr. 1077 la Întreprinderea Poligrafică "13 Decembrie 1918" Str. Grigore Alexandrescu, nr. 89–97, București, Republica Socialistă România.

Limba: română

textul conținut: Din această poză se vede cum marinarul cel grozav de înțelept și priceput este înghițit – cu plută, cuțit și bretele, pe care nu trebuie să le uiți. Nasturii, care se văd, sînt de la bretele și lîngă ei, cuțitul. Marinarul stă pe plută, dar pentru că pluta s-a lăsat pe o rînă, nu se zărește prea bine. Bucata aceea albicioasă, din dreapta marinarului, este capătul unei stinghii ce-i slujise drept vîslă, dar pe care nu o luă cu sine în pîntecul cetaceului. Balena se numea Smiler, iar marinarul, domnul Henry Albert Bivvens. Peștișorul cel mic și isteț stă ascuns sub pîntecul Balenei, altfel l-aș fi desenat și pe el. Marea pare atît de învolburată, din cauza Balenei care o soarbe din răsputeri, ca să-l poată înghiți și pe domnul Henry Albert Bivvens cu plută, cuțit și bretele cu tot. Nu trebuie să uiți nici o clipă bretelele!
Titlu/ Denumire: Rudyard Kipling – Povești

Autor: Ilustrații: Rudyard Kipling.

Datare: 1967

Descriere: Redactor: Ioana Ricus. Tehnoredactor: Valeria Postelnicu. Bun de tipar: 16.12.1967. Comanda nr. 8179. Tiraj 60100. Hârtie offset A de 80 g/mp 700x1000/16. Coli editoriale 6,70. Coli de tipar 7,5 A 16 791. C.Z. pentru bibliotecile mici 8 A–82.

Dimensiuni: 17 x 24 cm

Colecționar: Atelierul de grafică

Editura: Editura Tinetetului

Tipografia: Tiparul executat sub comanda nr. 1077 la Întreprinderea Poligrafică "13 Decembrie 1918" Str. Grigore Alexandrescu, nr. 89–97, București, Republica Socialistă România.

Limba: română

textul conținut: Iat-o pe Balenă căutîndu-l pe peștișorul cel isteț, care s-a ascuns sub pragul Ecuatorului. Pe peștișor il cheamă Pingle. Stă pitit printre rădăcinile algei uriașe care crește în fața porților Ecuatorului. După cum vezi, porțile le-am desenat închise, cum e și firesc. Totdeauna stau așa, pentru că, după cum știi, ușile și porțile trebuie să fie totdeauna închise. Linia aceea care aduce a sfoară nu este altceva decît Ecuatorul însuși. Iar pietrele de sub el sînt de fapt doi uriași: Moar și Koar, care păzesc Ecuatorul. Ei sînt aceia care au făcut desenele de pe porțile Ecuatorului și tot ei au cioplit peștii răsuciți de pe prag. Cei cu cioc sînt delfini, iar cei cu rît sînt rechini. Cît timp Balena a fost supărată, peștișorul cel isteț a ocolit-o, dar de îndată ce i-a trecut supărarea, au devenit din nou prieteni.
Titlu/ Denumire: Rudyard Kipling – Povești

Autor: Ilustrații: Rudyard Kipling.

Datare: 1967

Descriere: Redactor: Ioana Ricus. Tehnoredactor: Valeria Postelnicu. Bun de tipar: 16.12.1967. Comanda nr. 8179. Tiraj 60100. Hârtie offset A de 80 g/mp 700x1000/16. Coli editoriale 6,70. Coli de tipar 7,5 A 16 791. C.Z. pentru bibliotecile mici 8 A–82.

Dimensiuni: 17 x 24 cm

Colecționar: Atelierul de grafică

Editura: Editura Tinetetului

Tipografia: Tiparul executat sub comanda nr. 1077 la Întreprinderea Poligrafică "13 Decembrie 1918" Str. Grigore Alexandrescu, nr. 89–97, București, Republica Socialistă România.

Limba: română

textul conținut: Iată-l pe Djin începînd vraja care aduse Cămilei ghebul. Mai întîi trase cu degetul o linie în văzduh și linia se întări, apoi făcu un nor și după aceea un ou – poți să le vezi în josul desenului – și mai era și o tărtăcuță fermecată, care se preschimbă într-o flacără albă. Apoi Djinul luă un evantai fermecat, ca să ațîțe flacăra, pînă ce flacăra se prefăcu sigură în vrajă. Iscusită era vraja, și plină de bunatate, deși îi aduse Cămilei ghebul, fiindcă era leneșă. Djinul însărcinat cu toate pustiurile era unul dintre Djinii cei mai drăguți, asa că n-ar fi fost niciodată în stare de o faptă rea.
Titlu/ Denumire: Rudyard Kipling – Povești

Autor: Ilustrații: Rudyard Kipling.

Datare: 1967

Descriere: Redactor: Ioana Ricus. Tehnoredactor: Valeria Postelnicu. Bun de tipar: 16.12.1967. Comanda nr. 8179. Tiraj 60100. Hârtie offset A de 80 g/mp 700x1000/16. Coli editoriale 6,70. Coli de tipar 7,5 A 16 791. C.Z. pentru bibliotecile mici 8 A–82.

Dimensiuni: 17 x 24 cm

Colecționar: Atelierul de grafică

Tipografia: Tiparul executat sub comanda nr. 1077 la Întreprinderea Poligrafică "13 Decembrie 1918" Str. Grigore Alexandrescu, nr. 89–97, București, Republica Socialistă România.

Limba: română
Colecția Atelierul de graficăPoet și scriitor englez. În anul 1907 a primit premiul Nobel pentru literatură. Originalul a apărul în Londra în anul 1902. Ilustrațiile din volum și texte atașate aici aparțin autorului.