Revista Viața militară (1953-1989)

autoplay
Titlu/ Denumire: Revista Viața militară

Categorie: Copertă de revistă

Datare: 1965

Descriere: Revistă de literatură și artă editată de Direcția Superioară Politică din Ministerul Forțelor Armate.

Material/ tehnică: Hârtie, tipar offset

Limba: română

textul conținut: Viața Militară / Nr. 3 - Martie 1965
Titlu/ Denumire: Revista Viața militară

Categorie: Copertă de revistă

Datare: 1974

Descriere: Revistă de literatură și artă editată de Direcția Superioară Politică din Ministerul Forțelor Armate.

Material/ tehnică: Hârtie, tipar offset

Limba: română

textul conținut: Viața Militară / Sărbătorind a XXX-a aniversare a zilei armatei republicii Socialiste România, ostașii patriei raportează noi și însemnate realizări dobândite în cinstea celui de-al XI-lea Congres al Partidului
Titlu/ Denumire: Revista Viața militară

Categorie: Copertă de revistă

Datare: 1963

Descriere: Revistă de literatură și artă editată de Direcția Superioară Politică din Ministerul Forțelor Armate.

Material/ tehnică: Hârtie, tipar offset

Limba: română

textul conținut: Viața Militară / 1, 1963
Titlu/ Denumire: Revista Viața militară

Categorie: Copertă de revistă

Datare: 1986

Descriere: Revistă de literatură și artă editată de Direcția Superioară Politică din Ministerul Forțelor Armate.

Material/ tehnică: Hârtie, tipar offset

Limba: română

textul conținut: Viața Militară
Titlu/ Denumire: Revista Viața militară

Categorie: Copertă de revistă

Datare: 1986

Descriere: Revistă de literatură și artă editată de Direcția Superioară Politică din Ministerul Forțelor Armate.

Material/ tehnică: Hârtie, tipar offset

Limba: română

textul conținut: Viața Militară
Titlu/ Denumire: Revista Viața militară

Categorie: Copertă de revistă

Datare: 1985

Descriere: Revistă de literatură și artă editată de Direcția Superioară Politică din Ministerul Forțelor Armate.

Material/ tehnică: Hârtie, tipar offset

Limba: română

textul conținut: 9 Mai / 40 de ani de la victoria asupra fascismului / Sărbătorirea Independenței României / Viața Militară
Titlu/ Denumire: Revista Viața militară

Categorie: Copertă de revistă

Datare: 1974

Descriere: Revistă de literatură și artă editată de Direcția Superioară Politică din Ministerul Forțelor Armate.

Material/ tehnică: Hârtie, tipar offset

Limba: română

textul conținut: Viața Militară / Militarii armatei noastre întâmpină Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român cu rezultate superioare în întreaga activitate
Titlu/ Denumire: Revista Viața militară

Categorie: Copertă de revistă

Datare: 1974

Descriere: Revistă de literatură și artă editată de Direcția Superioară Politică din Ministerul Forțelor Armate.

Material/ tehnică: Hârtie, tipar offset

Limba: română

textul conținut: Viața Militară / Izbânzile din fiecare zi - reportaj de locotenent major George Florin Cozma
Titlu/ Denumire: Revista Viața militară

Categorie: Copertă de revistă

Datare: 1974

Descriere: Revistă de literatură și artă editată de Direcția Superioară Politică din Ministerul Forțelor Armate.

Material/ tehnică: Hârtie, tipar offset

Limba: română

textul conținut: Viața Militară / Actualitate / Carnet de scriitor / Literatură / Istorie / Scriitori și cărți
Titlu/ Denumire: Revista Viața militară

Datare: 1974

Descriere: Revistă de literatură și artă editată de Direcția Superioară Politică din Ministerul Forțelor Armate.

Material/ tehnică: Hârtie, tipar offset

Limba: română

textul conținut: Viața Militară / Confidențe: Nu, fetele nu fac armata ca prințesele / Anchetă: radiografia unui calificativ / Spectaculoasa istorie a blindatelor
Titlu/ Denumire: Revista Viața militară

Categorie: Copertă de revistă

Datare: 1974

Descriere: Revistă de literatură și artă editată de Direcția Superioară Politică din Ministerul Forțelor Armate.

Material/ tehnică: Hârtie, tipar offset

Limba: română

textul conținut: Viața Militară / Colegiul de redacție: Dumitru Rădulescu (redactor șef), Nicolae Dumbravă, Adrian Merlușcă (redactor șef adjunct), Mircea Radina, Traian Reu
Titlu/ Denumire: Revista Viața militară

Categorie: Copertă de revistă

Datare: 1974

Descriere: Revistă de literatură și artă editată de Direcția Superioară Politică din Ministerul Forțelor Armate.

Material/ tehnică: Hârtie, tipar offset

Limba: română

textul conținut: Viața Militară
Titlu/ Denumire: Revista Viața militară

Categorie: Copertă de revistă

Datare: 1963

Descriere: Revistă de literatură și artă editată de Direcția Superioară Politică din Ministerul Forțelor Armate.

Material/ tehnică: Hârtie, tipar offset

Limba: română

textul conținut: Viața Militară
Titlu/ Denumire: Revista Viața militară

Categorie: Copertă de revistă

Datare: 1963

Descriere: Revistă de literatură și artă editată de Direcția Superioară Politică din Ministerul Forțelor Armate.

Material/ tehnică: Hârtie, tipar offset

Limba: română

textul conținut: Viața Militară / 6, 1963
Titlu/ Denumire: Revista Viața militară

Categorie: Copertă de revistă

Datare: 1963

Descriere: Revistă de literatură și artă editată de Direcția Superioară Politică din Ministerul Forțelor Armate.

Material/ tehnică: Hârtie, tipar offset

Limba: română

textul conținut: Viața Militară
Titlu/ Denumire: Revista Viața militară

Categorie: Copertă de revistă

Datare: 1974

Descriere: Revistă de literatură și artă editată de Direcția Superioară Politică din Ministerul Forțelor Armate.

Material/ tehnică: Hârtie, tipar offset

Limba: română

textul conținut: Viața Militară / Curier / Actualitate / Literatură / Album / Istorie / Arte / Scriitori și cărți
Titlu/ Denumire: Revista Viața militară

Categorie: Copertă de revistă

Datare: 1968

Descriere: Revistă de literatură și artă editată de Direcția Superioară Politică din Ministerul Forțelor Armate.

Material/ tehnică: Hârtie, tipar offset

Limba: română

textul conținut: Viața Militară / Din sumar: Amintiri din primăvara victoriei
Titlu/ Denumire: Revista Viața militară

Categorie: Copertă de revistă

Datare: 1968

Descriere: Revistă de literatură și artă editată de Direcția Superioară Politică din Ministerul Forțelor Armate.

Material/ tehnică: Hârtie, tipar offset

Limba: română

textul conținut: Viața Militară / Aduceau pe aripi pulbere de stele (de Radu Theodoru) / Al optzeci și doilea (de Radu Tudoran) / Depozitul subteran ( de Petru Vintilă) / Crochiuri de ziua grănicerilor (de Haralamb Zincă)
Titlu/ Denumire: Revista Viața militară

Categorie: Copertă de revistă

Datare: 1968

Descriere: Revistă de literatură și artă editată de Direcția Superioară Politică din Ministerul Forțelor Armate.

Material/ tehnică: Hârtie, tipar offset

Limba: română

textul conținut: Viața Militară / 11 / În acest număr semnează: Al. Andrițoiu, Vlaicu Bîrnă, Nicolae Jianu, Aurel Martin, C.S. Nicolăescu-Plopșor, Locot-Col. N. Pop, Dragoș Vicoi, Petru Vintilă, Romulus Zaharia
Titlu/ Denumire: Revista Viața militară

Categorie: Copertă de revistă

Datare: 1968

Descriere: Revistă de literatură și artă editată de Direcția Superioară Politică din Ministerul Forțelor Armate.

Material/ tehnică: Hârtie, tipar offset

Limba: română

textul conținut: Viața Militară
Titlu/ Denumire: Revista Viața militară

Categorie: Copertă de revistă

Datare: 1966

Descriere: Revistă de literatură și artă editată de Direcția Superioară Politică din Ministerul Forțelor Armate.

Material/ tehnică: Hârtie, tipar offset

Limba: română

textul conținut: Viața Militară / Cincizeci de ani de la înființarea primei unități de vânători de munte din Armata Română
Titlu/ Denumire: Revista Viața militară

Categorie: Copertă de revistă

Datare: 1968

Descriere: Revistă de literatură și artă editată de Direcția Superioară Politică din Ministerul Forțelor Armate.

Material/ tehnică: Hârtie, tipar offset

Limba: română

textul conținut: Viața Militară / În acest număr semnează: Ion Bălan, Gheorghe Bejancu, Vlaicu Bîrna, Nicolae Dumbravă, Ion Lăcrăjan, Nicolae Mărgeanu, Adrian Merlușcă, Aurel Mihale, Mircea Radina, Nicolae Tăutu, Traian Uba, Dragoș Vicol, Radu Vulpe
Titlu/ Denumire: Revista Viața militară

Categorie: Copertă de revistă

Datare: 1985

Descriere: Revistă de literatură și artă editată de Direcția Superioară Politică din Ministerul Forțelor Armate.

Material/ tehnică: Hârtie, tipar offset

Limba: română

textul conținut: Viața Militară
Revistă de literatură și artă, a apărut între anii 1947-1952 sub titlul: EDUCAȚIA ARTISTICĂ. Numerele 1-2 din 1953 au apărut sub numele LUMINA. Editor: Direcția Superioară Politică din Ministerul Forțelor Armate. Din 1974 resp.: Consiliul Politic Superior din Ministerul Apărării Naționale. Îintre 1984-1989 a avut ca supliment LUPTA ÎNTREGULUI POPOR.O selecție cu cele mai bune coperte ale revistei a apărut în volumul I al cărților graphicfront, Grafică fără computer. 40 de ani de mărunte împliniri.