autoplay
Titlu/ Denumire: Balada maeștrilor, Autor/ Tudor Arghezi. Titlu/ Stihuri pestrițe

Autor: Jules Perahim

Datare: 1957

Descriere: Dat la cules 30.V.956, Bun de tipar 2.11.957, Tiraj 10 000 ex. broșate. 2000 ex cartonate. Hârtie velină rotoheliogravură de 120g.m.p. Coli de tipar 18. Coli editura 6,5 Format 8/61x 85. Com. editurii 2026. Ediția I A. 023262. Pentru bibliotecile mici indicele de clasificare (8 R)

Dimensiuni: 295 x 210 mm

Material/ tehnică: Hârtie velină rotoheliogravură de 120g

Colecționar: Atelierul de grafică

Tipografia: Combinatul Poligrafic Casa Scânteii I. V. Stalin - R.P.R

Producătorul: Editura Tineretului

Limba: română
Titlu/ Denumire: Balada maeștrilor, Autor/ Tudor Arghezi. Titlu/ Stihuri pestrițe

Autor: Jules Perahim

Datare: 1957

Descriere: Dat la cules 30.V.956, Bun de tipar 2.11.957, Tiraj 10 000 ex. broșate. 2000 ex cartonate. Hârtie velină rotoheliogravură de 120g.m.p. Coli de tipar 18. Coli editura 6,5 Format 8/61x 85. Com. editurii 2026. Ediția I A. 023262. Pentru bibliotecile mici indicele de clasificare (8 R)

Dimensiuni: 295 x 210 mm

Colecționar: Atelierul de grafică

Tipografia: Combinatul Poligrafic Casa Scânteii I. V. Stalin - R.P.R

Producătorul: Editura Tineretului

Limba: română
Titlu/ Denumire: Balada maeștrilor, Autor/ Tudor Arghezi. Titlu/ Stihuri pestrițe

Datare: 1957

Descriere: Dat la cules 30.V.956, Bun de tipar 2.11.957, Tiraj 10 000 ex. broșate. 2000 ex cartonate. Hârtie velină rotoheliogravură de 120g.m.p. Coli de tipar 18. Coli editura 6,5 Format 8/61x 85. Com. editurii 2026. Ediția I A. 023262. Pentru bibliotecile mici indicele de clasificare (8 R)

Dimensiuni: 295 x 210 mm

Material/ tehnică: Hârtie velină rotoheliogravură de 120g

Colecționar: Atelierul de grafică

Tipografia: Combinatul Poligrafic Casa Scânteii I. V. Stalin - R.P.R

Producătorul: Editura Tineretului

Limba: română
Titlu/ Denumire: Balada maeștrilor, Autor/ Tudor Arghezi. Titlu/ Stihuri pestrițe

Autor: Jules Perahim

Datare: 1957

Descriere: Dat la cules 30.V.956, Bun de tipar 2.11.957, Tiraj 10 000 ex. broșate. 2000 ex cartonate. Hârtie velină rotoheliogravură de 120g.m.p. Coli de tipar 18. Coli editura 6,5 Format 8/61x 85. Com. editurii 2026. Ediția I A. 023262. Pentru bibliotecile mici indicele de clasificare (8 R)

Dimensiuni: 295 x 210 mm

Material/ tehnică: Hârtie velină rotoheliogravură de 120g

Colecționar: Atelierul de grafică

Producătorul: Editura Tineretului

Limba: română
Colecția Atelierul de grafică
Născut Iuliș Blumenfeld, de naționalitate evreu, Jules Perahim a fost elev al pictorilor Nicolae Vermont și Costin Petrescu. Perahim se distanțează rapid de aceștia la începutul anilor 1930, devenind una din tinerele figuri ale avantgardismului suprarealist românesc. Devine cunoscut sub numele artistic de Perahim, cuvânt ce însemnă în ebraică “flori”, a cărui proveniență constă din traducerea numelui său de familie Blumenfeld (câmp cu flori). Împreună cu Gherasim Luca redactează revistele avangardiste Unu (1930 - 1932) și Alge (1930 - 1933), la care mai colaboreaza și Aurel Baranga, Paul Păun, ș.a. În 1932, cu sprijinul lui Marcel Iancu expune la sala Dalles tablouri suprarealiste, iar în 1936 într-o altă expoziție, critică prin imagine regimul regelui Carol II, bucurându-se de mult succes în cercurile bucureștene anticonformiste. (Wikipedia)
O altă carte ilustrată de Perahim se găsește aici