autoplay
Descriere: Tiparul executat sub comanda nr. 438 la Combinatul Poligrafic Casa Scânteii “I. V. STALIN”, Piata Scânteii, București - R. P. R.  
Descriere:  
Descriere:  
Descriere:  
Descriere:  
Descriere:  
Descriere:  
Descriere:  
Descriere:  
Descriere:  
Descriere:  
Descriere:  
Descriere:  
Descriere:  
Descriere:  
Colecția Atelierul de graficăAnton Bacalbașa - Moș TeacăEditura Tineretului, 1954, nr. 1672, Redactor de carte: I. Westfried; Tehoredactor: V. Postelnicu; Dat la cules 7.V.54. Bun de tipar 18.VIII.54, Tiraj 24.000+100, Hârtie tipar de 52 gr. m.p., Coli de tipar 7, Coli de editură 5,20.  Ft. 135x210., Com. editurii 1132, Editia I-a. Prețul per ex. lei 1,85. A. 02656. Pentru bibliotecile mici indicele de clasificare (8 R). Tiparul executat sub comanda nr. 438 la Combinatul Poligrafic Casa Scânteii I. V. STALIN, Piața Scânteii, București, R. P. R.