Almanahul graficei române (1926)

autoplay
Descriere:  
Descriere:  
Descriere:  
Descriere: Formatele de hârtie  
Descriere: Nouile Taxe Poștale  
Descriere: Sistemul punctelor tipografice  
Descriere: Legea exemplarelor obligatorii  
Descriere:  
Descriere:  
Descriere:  
Descriere: Titlul unei lucrări imprimată în ofocina lui Plantin (1566)  
Descriere:  
Descriere: Un exemplar românesc a unei tipărituri Coresiene și o publicație coresiana nouă. De N. Iorga  
Descriere: Cartea românească veche. De I. Bianu  
Descriere: Arta cărții. De Marin Simionescu-Râmniceanu  
Descriere: Și nu este deloc indiferent felul cum cugetul tău sau al altuia este așezat pe hârtia unei cărți. Nu spune adevărul cel care afirmă că citește cu aceeași plăcere o ediție de dârvală și una tipărită cu îngrijire. […] Simpatia pentru o formă grafică îngrijită se leagă deci de însăși higiena sufletului nostru. De aceea, s-ar cuveni ca cei care tipăresc cărți să se gândească bine înainte de a le trimite cititorilor.Un "Ford" al tipografiei. De S. Mehedinți  
Descriere: Titluri, frontispicii, coperte. Studiul tipografic de Virgil Molin  
Descriere: "Sufletul tipografic". De E. Lovinescu  
Descriere: Hârtia dealungul veacurilor. De Em. Tatărescu  
Descriere: Începuturile tipografiei în Craiova. De prof. C.D. Fortunescu  
Descriere:  
Descriere:  
Descriere:  
Descriere:  
Colecția Mihai TudoroiuAlmanahul graficei române este o realizare editorială de excepție, nu numai din punct de vedere estetic, dar fiind și pentru prima oară în România când un grup de elită își îndreaptă atenția asupra felului în care textul este pus în pagină. A apărut anual între 1924 – 1931 având colaboratori iluștri precum: Constantin Lecca, Iosif Samitca, Nicolae Iorga, M. Simionescu-Râmniceanu, Ion Bianu, Simion Mehedinți, Eugen Lovinescu, Ion Agârbiceanu, Sextil Puşcariu, EM. Tătărescu, Constantin Mille, Emanoil Bucuţa, C.Ș, Făgețel, C.D. Fortunescu, V. Molin, I. Timuș, I Dongorozi, D. Baraș, G. Urzică, D.C. Georgescu Delafras, G.N. Dulca, I. Krannich.Editor Societatea "Scrisul Românesc" / Director Em. Tătărescu / Tipărit la Tiparul Scrisul Românesc / Craiova