autoplay
Colecția Atelierul de graficăIlustrațiile din interiorul volumului, aparținând cunoscutului desenator francez Dubout. sunt reproduse după ediția ilustrată apărută la Ernest Flammarion.Albert Dubout a fost un caricaturist, ilustrator, pictor și sculptor francez. A ilustrat numeroase ediții de cărți ale unor autori precum Boileau, Beaumarchais, Mérimée, Rabelais, Villon, Cervantes, Balzac, Racine, Voltaire, Rostand, Poe, și Courteline. A colaborat de asemenea la numeroase reviste și jurnale și a creat afișe de film și teatru.Coperta executată în maniera ilustrațiilor de N. Constantinescu.Gabriel Chevallier - ClochemerleEditura pentru literatură universală, 1964. Redactor responsabil Marcel Aderca. Tehnoredactor Sorina Malcaș/ Dat la cules 31.01.1964. Bun de tipar 06.04.1964. Apărut 1964. Tiraj 30.170. Broșate 25.090 legate 5.080. Hârtie tipar înalt tip B satinat de 63 g/mp. Format 700x920/16. Coli ed. 19,68. Coli tipar 18,5. Planșe offset 7. A. T. 16. 113. C.Z. pentru bibliotecile mari 84. C.Z. pentru bibliotecile mici 84–31=R/ Tiparul executat sub comanda nr. 40081 la Combinatul Poligrafic “Casa Scânteii”, Piața Scânteii nr. 1, București – R.P.R.