II
carte: Tehn-poligrafica-1968carte: Tehn-poligrafica-1968carte: Tehn-poligrafica-1968carte: Tehn-poligrafica-1968carte: Tehn-poligrafica-1968carte: Tehn-poligrafica-1968carte: Tehn-poligrafica-1968carte: Tehn-poligrafica-1968carte: Tehn-poligrafica-1968carte: Tehn-poligrafica-1968carte: Tehn-poligrafica-1968carte: Tehn-poligrafica-1968
Tehnologie poligrafică (1968)
Colecția Mihai Tudoroiu
Manual pentru liceul industrial, anull II./Autori Ing. Niță Ernest, ing. Constantinescu Dinu/ Editura didactică și pedagogică, București 1968.

POLIGRAFIA este o ramură industrială care aplicând tehnica poligrafică realizează multiplicarea textelor și a ilustrățiilor sub formă de ziare, reviste. cărți, afișe, și alte produse tipărite. Cuvântul poligrafie este compus din două cuvinte grecești: poli – multe și grapho – scriere, însuși cuvântul arătând cu ce se ocupă această ramură industrială. Prin tehnică poligrafică se înțelege ansamblul procedeelor tehnice aplicate în vederea producerii tipăriturilor de orice fel. (fragment din prefață)


 


Aparat automat pentru turnarea stereotipiilor curbate pentru ziare.
Aparat automat pentru turnarea stereotipiilor curbate pentru ziare.

 
Tags: