IIIII
documentara: arhiva-mtrdocumentara: arhiva-mtrdocumentara: arhiva-mtrdocumentara: arhiva-mtrdocumentara: arhiva-mtrdocumentara: arhiva-mtrdocumentara: arhiva-mtrdocumentara: arhiva-mtrdocumentara: arhiva-mtrdocumentara: arhiva-mtrdocumentara: arhiva-mtrdocumentara: arhiva-mtr
Arhiva Muzeul Țăranului Român - Colecția Ivire din privire
O selecție din aceste imagini pot fi văzute in numărul 1 al  cărții Dincolo de Oglindă, Colecția Ivire din Privire, apărută în 2012 la editura Martor
Micul album vizează demistificarea imaginii fotografice de secol XX. Prin aplicarea "prezumției de dubiu" asupra acestor documente vizuale "obiective", dorim să atragem atenția și să punem în valoare subiectivitatea manifestată în alegerea perspectivei și a tehnicii de lucru, în selectarea subiectului și, nu în ultimul rând, în evidențierea - prin așezarea în cadru și prin poziționarea față de lumină - a ceea ce se vrea arătat cu precădere. Continunuarea aici
 

 
Tags: